Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C3 trang 96 SGK Vật lí 8

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 14:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học.

Hướng dẫn giải

Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà và viên bi nóng lên.

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 14:41

Các câu hỏi cùng bài học