Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 28: Động cơ nhiệt

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài C1 trang 99 SGK Vật lí 8

Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Không. Vì một phần nhiệt lượng này được truyền cho các bộ phận của động cơ điện làm các bộ phận này nóng lên, một phần nữa theo các khí thải thoát ra ngoài khí quyển làm cho khí quyển nóng lên.

Bài C2 trang 99 SGK Vật lí 8

Trong thực tế chỉ có khoảng từ 30% đến 40% nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích. Người ta nói các động cơ nhiệt có hiệu suất vào khoảng từ 30% đến 40% và đưa ra công thức tính hiệu suất :

\(H = {A \over Q}\)

Hãy phát biểu định nghĩa hiệu suất của động cơ nhiệt và nêu tên, đơn vị của các đại lượng có mặt trong biểu thức trên.

Hướng dẫn giải

Hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định bằng tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công cơ học và nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. 

A là công mà động cơ thực hiện được. Công này có độ lớn bằng phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công. Đơn vị là Jun.

Q là nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra. Đơn vị là Jun.

Bài C3 trang 99 SGK Vật lí 8

Các máy cơ đơn giản học ở lớp 6 có phải là động cơ nhiệt không? Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Các máy cơ đơn giản học ở lớp 6 không phải là động cơ nhiệt. Vì trong đó không có sự biến đổi từ năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy thành cơ năng.

Bài C4 trang 99 SGK Vật lí 8

Hãy kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ 4 kì mà em biết.

Hướng dẫn giải

Ví dụ : Động cơ xe mô tô, động cơ xe máy,...

Bài C5 trang 99 SGK Vật lí 8

Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối với môi trường sống của chúng ta ?

Hướng dẫn giải

Gây ra tiếng ồn; các khí do nhiên liệu bị đốt cháy thải ra có nhiều khí độc; nhiêt lượng do động cơ thải ra khí quyển góp phần làm tăng nhiệt độ của khí quyển,...

Bài C6 trang 99 SGK Vật lí 8

Một ô tô chạy được quãng đường 100km với lực kéo trung bình là 700N tiêu thụ hết 5 lít xăng (khoảng 4kg). Tính hiệu suất của động cơ ô tô.

Hướng dẫn giải

Công có ích: A = F.s = 700.100 000 = 70 000 000 J

Nhiệt lượng do xăng tỏa ra khi bị đốt cháy hoàn toàn:

Q = q.m = 46.106.4 = 184 000 000 J

Hiệu suất của động cơ: \(H = {A \over Q} = {{70{\rm{ }}000{\rm{ }}000} \over {184{\rm{ }}000{\rm{ }}000{\rm{ }}}} \approx 38\% \)

Có thể bạn quan tâm