Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 21: Nhiệt năng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài C1 (SGK trang 74)

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên?

Hướng dẫn giải

- Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên nền khi đó miếng đồng sẽ nóng dần lên.

- Dùng búa đập lên miếng đồng nhiều lần, miếng đồng sẽ nóng lên.

Bài C2 (SGK trang 75)

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giải để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt.

Hướng dẫn giải

Đặt miếng đồng lên nắp một nồi nước đang sôi, sau một thời gian, miếng đồng sẽ nóng lên.

Bài C3 (SGK trang 75)

Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?

Hướng dẫn giải

Nhiệt năng của miếng đồng sẽ giảm và nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự thực hiện công.

Bài C4 (SGK trang 75)

Xoa hai bàn  tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt.

Hướng dẫn giải

Hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.

Bài C5 (SGK trang 75)

Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Hướng dẫn giải

Một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng của không khí gần quả bóng. Của quả bóng và mặt sàn.


Có thể bạn quan tâm