Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6 (SGK trang 92)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC.

Chứng minh rằng :

                  \(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=3\overrightarrow{DG}\)

 

Hướng dẫn giải

Giải bài 6 trang 92 sgk Hình học 11 | Để học tốt Toán 11

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học