Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

bài 12 mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

88fee40b6c28025c7268f67f8c9f6d95
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 25 tháng 10 2016 lúc 5:48:45 | Được cập nhật: 16 tháng 4 lúc 19:52:15 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 575 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KIỂM TRA BÀI CŨ1/Cho phương trình phản ứng: Na2 CO3 2HCl 2NaCl H2 O. là:A. CO B. CO2 CO C. CO2 D. NaHCO32/ Các phản ứng nào sau đây không xảy ra:A. CaCl2 Na2 CO3 B. CaCO3 NaCl C. NaOH HCl D. BaCl2 Na2 SO4 Bài12:Bài12: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠCHẤT VÔ CƠI/ Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ :Oxit axit(1) (2)(3)(4) (5)(6)(7) (8) (9)- Sơ đồ mối liên hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Mu iốBazơAxitOxit bazơBài 12. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ.Bài 12. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ.+ Oxit axit+ Axit Oxit bazơ+ Bazơ+ Kim loại+ Oxit bazơ+ Bazơ+ Muối H2 O+ Axit+ Bazơ+ Oxit axit+ Axit+ MuốiNhiệt phân hủy+ H2 (1) (2)(3) (4)(5)(6)(7)(8) (9)MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠMỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠBÀI 12 I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa: I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ: 1. MgO CO2 2. SO2 NaOH 3. Na2 H2 4. Fe(OH)3 5. P2 O5 H2 6. Cu(OH)2 HCl 7. KOH CuSO4 8. BaCl2 H2 SO4 9. H2 SO4 (l) Fe MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠMỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠBÀI 12 I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa: I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ: (1) MgO H2 SO4 MgSO4 H2 O(2) SO2 2NaOH Na2 SO3 H2 SO2 NaOH NaHSO3(3) Na2 H2 2NaOH(5) P2 O5 3H2 2H3 PO4(4) 2Fe(OH)3 Fe2 O3 3H2 Ot 0(6) Cu(OH)2 2HCl CuCl2 2H2 (7) 2KOH CuSO4 K2 SO4 Cu(OH)2 KOH NH4 Cl KCl NH3 H2 O(8) BaCl2 H2 SO4 BaSO4 2HCl CaCO3 2HCl CaCl2 CO2 H2 O(9) H2 SO4 (loãng) Fe FeSO4 H2 6HCl Al2 O3 2AlCl3 3H2 OBÀI 12 I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa: Bài tập 2/41 (SGK): III. Luyện tập:Bài tập 2/41 (SGK): Cho các dung dịch sauđây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu nếu có phản ứng xảy ra, dấu nếu không có phản ứng: NaOH HCl H2 SO4CuSO4HClBa(OH)2MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠCƠb) Viết các phương trình hóa học ox oo 2NaOH CuSO4 Na2 SO4 Cu(OH)2 HCl NaOH NaCl H2 Ba(OH)2 2HCl BaCl H2 Ba(OH)2 H2 SO4 BaSO4 H2 THẢO LUẬN NHÓMBÀI 12I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa:III. Luyện tập:Bài tập 2/41 (SGK): Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠMỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠBài tập 3/41 (SGK): a) FeCl3Fe2 (SO4 )3(1) (2)Fe(OH)3Fe2 O3(3)(4)(5)(6)(1) Fe2 (SO4 )3 3BaCl2 BaSO4 FeCl3 (2) FeCl3 3KOH KCl Fe(OH)3 (3) Fe2 (SO4 )3 6KOH K2 SO4 2Fe(OH)3 (4) 2Fe(OH)3 3H2 SO4 Fe2 (SO4 )3 6H2 (5) Fe(OH)3 Fe2 O3 3H2 (6) Fe2 O3 3H2 SO4(l) Fe2 (SO4 )3 3H2 0BÀI 12 BÀI 12 I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa: Bài tập III. Luyện tập:Bài tập 2/41 (SGK): MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠMỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠBài tập 3/41 (SGK): Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, BaCl2 NaOH, H2 SO4 Na2 SO4 Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết PTHH minh họa?Bước 3: Cho dd BaCl2 vào nhóm B:- Xuất hiện kết tủa trắng dd Na2 SO4 Không có hiện tượng gì dd BaCl2 .Hướng dẫn cách làm :Trích mỗi lọ một ít cho vào ống nghiệm khác nhau để thử.Bước 1: Dùng giấy quì tím :- dd NaOH (quì tím xanh ). dd HCl và H2 SO4 (quì tím đỏ (A).- dd BaCl2 và Na2 SO4 (quì tím không đổi màu (B).Bước 2: Cho dd BaCl2 vào nhóm A:- Xuất hiện kết tủa trắng dd H2 SO4 Không có hiện tượng gì dd HCl.Bài tập BaCl2 H2 SO4 BaSO4 2HCl BaCl2 Na2 SO4 BaSO4 2NaCl Viết các PTHH:Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.