Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hai tam giác bằng nhau

HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

1. Định nghĩa

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với ba cạnh của tam giác kia.

2. Kí hiệu :

 

 

  

Bài tập

Có thể bạn quan tâm