Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia

Cách 1: Dùng  thước đo có chia khoảng(tương tự như đo đoạn thẳng)

Cách 2: Dùng compa.

Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM=a(đơn vị độ dài)

2. Dấu hiệu nhận biết một  điểm nằm giưa hai điểm khác

Trên tia Ox có hai điểm M và N, OM=a, ON=B, a<b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm