Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tia phân giác của góc

TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC

1. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

2. Nếu tia Oz là tia phân giác của góc xOy thì  

3. Đường thẳng chứa tia phân giác gọi là đường phân giác. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm