Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 21: Nhiệt năng

1. Nhiệt năng

Nhiệt năng của vật là tổng đông năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

2. Các cách làm thay đổi nhiệt năng

Nhiệt nặng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách : thực hiện công hoặc truyền nhiệt.

Nhiệt lượng: Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Đơn  vị của nhiệt năng và nhiệt lượng là Jun (J).

Bài tập

Có thể bạn quan tâm