Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 29 (Sgk tập 1 - trang 83)

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn \(\widehat{B}=65^0\)

Hướng dẫn giải

Bài giải:

Sử dụng phương pháp dựng tam giác vuông đã được học.

Ta lần lượt thực hiên:

- Vẽ đoạn BC = 4cm.

- Vẽ tia Bx tạo với BC một góc 650

- Vẽ đường thẳng a qua C và vuông góc với Bx và cắt Bx tại A.

Khi đó ∆ABC là tam giác cần dựng.


Bài 30 (Sgk tập 1 - trang 83)

Dựng tam giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4m, cạnh góc vuông BC = 2cm

Hướng dẫn giải

Bài giải:

Sử dụng phương pháp dựng phương pháp vuông đã được học.

Ta lần lượt thực hiện:

- Vẽ góc vuông xBy. Trên tia Bx lấy điểm C sao cho BC = 2cm.

- Vẽ đường tròn (C; 4) và đường tròn này cắt tia Oy tại A.

Nối A với C ta được ∆ABC là tam giác cần dựng.


Bài 31 (Sgk tập 1 - trang 83)

Dựng hình thang ABCD (AB //CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm

Hướng dẫn giải

Bài giải:

Hãy phác thảo hình vẽ để dẫn dắt bài toán về việc đầu tiên là vẽ một tam giác. Đỉnh còn lại được xác định nhờ định nghĩa hình thang kết hợp với một giả thiết còn lại.

Ta lần lượt thực hiện:

- Vẽ ∆ACD bằng cách:

+ Vẽ đoạn CD = 4cm.

+ Vẽ đường tròn (C; 4) và đường tròn (D; 2), chúng cắt nhau tại A.

Nối A với C, D ta được ∆ACD.

- Xác định điểm còn lại B bằng cách:

+ Vẽ tia Ax song song với tia DC.

+ Trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 2cm.

Nối B với C ta được hình thang cần dựng.


Luyện tập - Bài 32 (Sgk tập 1 - trang 83)

Hãy dựng một góc bằng \(30^0\) ?

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Luyện tập - Bài 33 (Sgk tập 1 - trang 83)

Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, \(\widehat{D}=80^0\) ?

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Luyện tập - Bài 34 (Sgk tập 1 - trang 83)

Dựng hình thang ABCD, biết \(\widehat{D}=90^0\), đáy CD = 3cm, cạnh bên AD = 2cm, cạnh bên BC = 3m

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Có thể bạn quan tâm