Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1: Trang 179 - sgk toán lớp 4

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:

A.3                              

B. 300

C. 3000                      

D. 30 000

b) Trong phép nhân

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7208

B. 7038

C. 6928

D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ?

A. 45               

B. 59                     

C. 54                       

D. 49

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của  là:

A. 1                   B. 4                         C. 9                         D. 36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg ?

A. 80                B. 50                        C. 40                        D. 20

Hướng dẫn giải

a)  C ( Vì 3 đứng ở vị trí hàng nghìn)

b)  B 

c)  D ( Có tổng cộng 9 ô vuông, có 4 ô vuông tô xanh nên phân số  chỉ phần đã tô màu của hình là $\frac{4}{9}$

d)  A ($\frac{4}{36} = \frac{4:4}{36:4} = \frac{1}{9}$ )

e)  A

( 4kg= 4000g; Vì một quả táo cân nặng 50g thì cần số quả táo như thế để cân được 4kg là: 4000:50=80 )

Bài 2: Trang 180 - sgk toán lớp 4: Tính

a) \(2 - {1 \over 4}\)  ;                              

b) \({5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9}\)

Hướng dẫn giải

a) \(2 - {1 \over 4} = {8 \over 4} - {1 \over 4} = \frac{8-1}{4} =  {7 \over 4}\)

b)  \({5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9} = {5 \over 8} + {{12} \over {72}} = \frac{45 +12}{72} ={{57} \over {72}} = {{19} \over {24}}\)

Bài 3: Trang 180 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay....m.....cm

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm....thuộc thế kỉ.........

Hướng dẫn giải

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm.

Lại có 1010cm = 10m10cm

Vậy tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm hay 10m10cm.

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỉ XI.

Bài 4: Trang 180 - sgk toán lớp 4

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng \({2 \over 5}\) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

Hướng dẫn giải

Ta có sơ đồ tóm tắt

 

Hướng dẫn giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

24 : 3 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

40 - 24 = 16 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

40 x 16 = 640 (m2)

Đáp số:

a)

Chiều dài mảnh vườn :40m;

Chiều rộng mảnh vườn: 16m

b) Diện tích: 640 m2.

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm