Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Ôn tập chương III : Thống kê

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 15 (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

Một bạn giéo (thảy) một con xúc xắc 60 lần. Kết quả được ghi lại là :

Hướng dẫn giải

dễ mà bạn những câu này trong sách giáo khoa chỉ rõ mà, bạn phải cố gắng suy nghĩ đi không hiểu có thể hỏi thầy cô nhé !!

Bài III.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 13)

Tỉ lệ dân số năm 2008 của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á được cho trong bảng sau :

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Nhận xét chung về tỉ lệ dân số của các nước trong khu vực

c) Vẽ biểu đồ (hình chữ nhật ) đối với các nước In - đô - nê - xi - a, Xin - ga - po, Thái Lan, Ma - lai - xi - a, Việt Nam

d) Tính tỉ lệ tăng dân số trung bình của toàn khu vực và so sánh với Việt Nam ?

Hướng dẫn giải

a. Tỉ lệ tăng dân số của mỗi nước thuộc khu vực Đông Nam Á năm 2008

b. Tỉ lệ cao nhất là của Đông Ti-mo, tỉ lệ thấp nhất là của Thái Lan. Có nhiều nước có tỉ lệ trong khoảng từ 1% đến 2%.

d. Tỉ lệ tăng dân số trung bình trong khu vực là 1,58%. So với tỉ lệ tăng dân số trung bình trong khu vực đó thì tỉ lệ tăng dân số ở Việt Nam thấp hơn.

Bài III.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

Số giờ nắng trong từng tháng năm 2008 của hai thành phố Hà Nội và Vũng Tàu được cho trong bảng sau :

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Nhận xét chung về số giờ nắng qua các tháng ở từng thành phố

c) Tính số giờ nắng trung bình hàng tháng của mỗi thành phố và so sánh

Hướng dẫn giải

a) - Dấu hiệu ở đây là: Số giờ nắng trong từng tháng năm 2008 của mỗi thành phố.

b) - Nhận xét chung: Số giờ nắng qua các tháng ở 2 thành phố trong bảng cho ta thấy số giờ nóng ở thành phố Hà Nội ít hơn số giờ nóng ở thành phố Vũng Tàu; Số giờ nóng ở thành phố Vũng Tàu khá cao và từ 152 -> 286 (tiếng); Số giờ nóng ở thành phố Hà Nội từ 26 -> 148 (tiếng).

c) - Số giờ nóng trung bình hàng tháng của thành phố Hà Nội là:

\(\overline{X}\) = \(\dfrac{26.1+63.1+67.1+73.1+92.1+114.1+116.1+123.1+124.1+143.1+144.1+148.1}{1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1}\)

= 1233 (tiếng)

\(\overline{X}\) = \(\dfrac{152.1+164.1+168.1+196.1+203.1+208.1+209.1+211.1+223.1+240.1+249.1+286.1}{1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1}\)= 2509 (tiếng)

- So sánh: Số giờ nắng trung bình hàng tháng của thành phố Hà Nội ít hơn số giờ nắng của thành phố Vũng Tàu (1233<2509)

Bài 14 (Sách bài tập - tập 2 - trang 12)

Mười đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác

a) Có tất cả bao nhiêu trận trong toàn giải

b) Số bàn thắng trong các trận đấu của toàn giải được ghi lại ở bảng sau :

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét

c) Có bao nhiêu trận không có bàn thắng

d) Tính số bàn thắng trung bình trong một trận của cả giải

e) Tìm mốt

Hướng dẫn giải

a) Có tất cả 80 trận trong toàn giải

b)

Chương III : Thống kê

c)Không có bàn nào không có trận thắng

d)\(\overline{X}=\dfrac{1\cdot12+2\cdot16+3\cdot20+4\cdot12+5\cdot8+6\cdot6+7\cdot4+8\cdot2}{80}=3.4\)

e)\(M_O=3\)

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm