Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như dưới đây :

        5  5  3  7  8  8  5  5  6  6  6  5  7  6  5  6  7  4  5  6

a) Tần số của giá trị 5 là :

(A) 6                    (B) 20                         (C) 7                       (D) 5

Hãy chọn phương án đúng

b) Lập bảng "tần số" của dấu hiệu

Hướng dẫn giải

a,đáp án đúng là (C)7

b,Giá trị x 3 4 5 6 7 8

Tần số n 1 1 7 6 3 2

Bài 4 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Hãy lập bảng "tần số" từ bài tập 1 và 2 ?

Bài tập 1 :

Số lượng nữ học sinh của từng lớp trong một trường Trung học cơ sở được ghi lại trong bảng dưới đây :

Bài tập 2 

Điều tra về "mầu mà bạn ưa thích nhất" đối với các bạn trong lớp, bạn Hương thu được ý kiến trả lời và ghi lại trong bảng dưới đây :

 

Hướng dẫn giải

Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 8)

Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn luyện viên đã ghi lại trong bảng sau (đơn vị là giây)

   11     11,2   11,3   11,2  11,5 11,2 11,3 11,2 11,1 12

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng "tần số"

c) Nêu nhận xét về tốc độ chạy của vận động viên ?

 

Hướng dẫn giải

dau hieu la thoi gian chay 100m trong 10 lan cua 1 van dong vien

Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau :

a) Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó ?

b) Dấu hiệu ở đây là gì ?

c) Lập bảng "tần số", nhận xét ?

Hướng dẫn giải

a, Có 26 buổi học trong tháng

b, Dấu hiệu:số học sinh nghỉ học trong mỗi buổi

c, Bảng tần số(tự lập bảng)

Bài 7 (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

Cho bảng "tần số"

  Giá trị (x)     110       115      120      125      130  
  Tần số (n)       4         7        9        8        2    N = 30

Hãy từ bảng này viết lại bảng số liệu ban đầu ?

Hướng dẫn giải

Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh ở lớp 7B được thầy giáo ghi lại dưới đây :

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Có bao nhiêu bạn làm bài

c) Lập bảng "tần số" (ngang và dọc), nhận xét ?

Hướng dẫn giải

Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

Tất cả các trường THCS thuộc huyện Tân Hà đều tổ chức sưu tầm các bài dân ca để hưởng ứng phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Người theo dõi đã ghi tóm tắt kết quả sưu tầm của các trường trong bảng dưới đây

4   5   1   2   2   6   3   3   2    3   4   4

a) Nếu để tuyên dương thành tích của các trường thì theo em chỉ với bảng này đã đủ chưa ? Nếu chưa thì cần có một bảng thống kê như thế nào ?

b) Dấu hiệu ở đây là gì ?

c) Lập bảng "tần số" của dấu hiệu

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm