Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Biểu đồ

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 8)

Biểu đồ trên biểu diễn kết quả của học sinh trong một lớp học qua một bài kiểm tra. Từ biểu đồ đó hãy :

a) Cho biết có bao nhiêu học sinh đạt điểm 7 ? Bao nhiêu học sinh đạt điểm 9 ?

b) Nhận xét

c) Lập bảng "tần số" 

Hướng dẫn giải

Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

Kết quả phân loại trình độ học tập khi kết thúc năm học 2006-2007 của toàn bộ học sinh trường THCS Nguyễn Trãi như sau :

- Loại kém 5%

- Loại yếu 15%

- Loại trung bình 55%

- Loại khá 20%

- Loại giỏi 5%

Hãy biểu diễn kết quả trên bằng biểu đồ hình chữ nhật ?

Hướng dẫn giải

0 20 40 60 % kem yeu

Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 9)

Lượng mưa trung bình hàng tháng từ tháng 4 đến tháng 10 trong một năm ở một vùng được trạm khí tượng ghi lại trong bảng dưới đây (đo theo mm và làm tròn đến mm) :

Tháng        4       5       6       7       8      9     10
Lượng mưa       40      80     80      120     150    100     50

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét ?

Hướng dẫn giải

88.57142857

Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 9)

Có 10 đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác

a) Mỗi đội phải đá bao nhiêu trận trong suốt giải

b) Số bàn thắng qua các trận đấu của mỗi đội trong suốt mùa giải được ghi lại dưới đây :

 Số bàn thắng (x)         1       2      3       4     5  
Tần số (n)          6       5      3       1     1  N = 16

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng

a) Có bao nhiêu trận đội bóng đó không ghi được bàn thắng

Có thể nói đội bóng này đã thắng 16 trận không ?

Hướng dẫn giải

Lời giải:

A. Vì mỗi đội phải đá với 9 đội còn lại cả đi và về là 2 trận nên mỗi đội phải đá : 9.2=18 (trận)

B. Biểu đồ đoạn thẳng Biểu đồ

Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 9)

Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ năm 2000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau :

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng ?

c) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật

d) Nhận xét về tình hình trồng rừng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ năm 2000 đến 2008

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu là diện tích rừng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm ,từ năm 2000 đến 2008

b)Tỉnh Quảng Ninh trong được 13,2 ha rừng

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm