Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Kiểm tra 15\' lịch sử

420612f22414f6e6cd06673e7cd1935a
Gửi bởi: ngọc nguyễn 29 tháng 8 2018 lúc 17:25:42 | Được cập nhật: 20 tháng 4 lúc 1:22:59 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 502 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng: Th hành ph ườ Ki tra 15 phútểH và tên:…………………. ………. Môn: ch 6ị ửĐi mể phê giáo viênờ ủPh I: Tr nghi (3 đi m) Khoanh tròn vào ch cái tr câu tr ướ ờđúng:Câu 1: Ng tinh khôn xu hi cách ngày nay:ườ ệA. năm. B. nămạ ạC. năm D. tri năm.ạ ệCâu 2: sao cho phù p:ố ợC Aộ Bộ1. Ng cườ ổ2. Ng tinh khônườ A. Bi tr ng tr t, chăn nuôi, làm m, i, làm ảđ trang c.ồ ứB. Cu ng bênh “ộ ăn lông, ”.ở ỗC. ng theo y, kho ng vài ch ng i.ố ườD. Cu ng nh.ộ ướ ịE. Số ng thành th c.ị ộF. Bi săn t, hái m, ghè đá, làm công ượ ụdùng m, ng th ăn và xua đu thú ưở ướ ổd .ữCâu 3: Các qu gia ph ng Tây hình thành đâu?ố ươ ượ ởA. Bán Ban Căng và I-ta-li-a B. các con sông ớC. ng ng nh D. Thung lũng phì nhiêu.ồ Câu 4: Xã ph ng Đông bao nh ng ng nào?ộ ươ A. Ch nô, nô B. Qúy c, nông dân, nô .ủ C. Ch nô, nông dân, nô D. Qúy c, nông dân.ủ Câu 5: Tìm ra là phát minh vĩ ng i?ố ườA. ng Hà B. Ai pưỡ ậC. D. Hy p.Ấ ạPh II: lu (7 đi m)ầ ểCâu 1: Vì sao xã nguyên th tan rã ủCâu 2: Ng Hi và Rô-ma đã có nh ng thành văn hóa gì ?ườ ự………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................