Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dạng 13 : Bài tập về các chỉ số của chất béo

Dạng 13 : Bài tập về các chỉ số của chất béo

Ví dụ :

Tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic ?

Bài giải :

 

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm