Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 22, 23, 24 SGK Toán 6 tập 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

dd70f4b752ae957371af801797aaf8eb
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 22 tháng 9 2017 lúc 22:38:54 | Được cập nhật: 14 tháng 4 lúc 21:01:17 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 614 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài trang 22, 23, 24 SGK Toán 1: Ôn và túc vả ềs nhiênố ựA. Tóm ki th phép tr và phép chia:ắ ừ1. Cho hai nhiên và b. có nhiên mà thì ta có phép tr bố ừ= x. là tr là tr là hi .ố ốL ý:ư– thì và x.ế– thì và x.ế– Đi ki th hi đc phép tr là tr ph hay ng tr .ề ượ ừ2. Cho hai nhiên và b, 0. có nhiên mà thì ta có phépố ựchia x. là chia, là chia, là th ng.ế ươL ý:ư– thì và 0.ế ế– thì và thì x.ế ế3. Cho hai nhiên và b, 0, ta luôn tìm đc hai nhiên và sao cho aố ượ ự= bq r, trong đó b.Khi ta nói ng ta có phép chia có là chia, là chia, là th ng, rằ ươlà .ố ư4. chia bao gi cũng khác 0.ố ờB. Gi bài trong sách giáo khoa Trang 22, 23, 24 Toán Đi 1ả ậBài 1. (Trang 22 SGK Toán 1)ậHà i, Hu Nha Trang, Thành ph Chí Minh trên qu theo th nhộ ưtrên. Cho bi các quãng đng trên qu y:ế ườ ấHà Hu 658km,ộ ếHà Nha Trang: 1278km,ộHà Thành ph Chí Minh: 1710km.ộ ồTính các quãng đng: Hu Nha Trang, Nha Trang Thành ph Chí Minh.ườ ồDoc24.vnĐáp án và bài gi i:ảQuãng đng Hu Nha Trang: 1278 658 620 (km).ườ ếNha Trang Thành ph Chí Minh: 1710 1278 432 (km).ố ồBài 2. (Trang 23 SGK Toán 1)ậCác li kênh đào Xuy­ê (Ai p) Đa Trung và ng đc choố ượtrong ng và ng 2.ả ảB ng 1ảKênh đào Xuy­ê Năm 1869 Năm 1955Chi ng kênhề 58m 135mChi ng đáy kênhề 22m 50mĐ sâu kênhộ 6m 13mTh gian tàu qua kênhờ 48 giờ 14 giờB ng 2ảHành trình Qua mũi ngả Qua kênh Xuy­êLuân Đôn Bom­bay 17400km 10100kmMác­xây­ Bom­bay 16000km 7400kmÔ­đét­xa­ Bom­bay 19000km 6800km a) Trong ng 1, các li năm 1955 tăng thêm (hay gi t) bao nhiêu so iả ớnăm 1869 (năm khánh thành kênh đào)?b) Nh đi qua kênh đào Xuy­ê, hành trình trong ng gi đc bao nhiêuờ ượkilômét?Đáp án và bài gi i:ảChi ng kênh tăng lên 77m.ề ặChi ng đáy kênh tăng lên 28m.ề ộĐ sâu kênh tăng lên 7m.ộ ủDoc24.vnTh gian tàu qua kênh gi 34 gi .ờ ờHành trình Luân Đôn Bom­bay gi 7300km.ả ớHành trình Mác­xây Bom­bay gi 8600km.ả ớHành trình Ô­đét­xa Bom­bay gi 12200km.ả ớKênh đào Xuy­ê Năm 1869 Năm 1955Chi ng kênhề 58m 135mChi ng đáy kênhề 22m 50mĐ sâu kênhộ 6m 13mTh gian tàu qua kênhờ 48 giờ 14 giờBài 3. (Trang 23 SGK Toán 1)ậTính kh ng qu bí hình 18 khi cân thăng ng:ố ượ ằBài gi i:ảV ng đi trong ph tóm ki th c.ậ ứTheo hình Kh ng qu bí 100g 1500g. Do đó kh ng qu bí làẽ ượ ượ ả1500g 100g 1400g.Bài 4. (Trang 24 SGK Toán 1)ậTìm nhiên x, bi t:ố ếa) 13 41; b) 1428 14; c) 4x 17 0;d) 7x 713; e) 8(x 3) 0; g) 0.Đáp án và ng gi bài 44:ướ ảV ng đi trong ph tóm ki th c.ậ ứDoc24.vna) 13 41 thì 41 13 533.ếb) 1428 14 thì 1428 14 102.ếc) 4x 17 thì 0.ếd) 7x 713 thì 7x 713 721. Do đó 721 103.e) 8(x 3) thì 0. Do đó 3.ếg) Vì là chia nên 0. suy ra 0. Vì nhân đu ngố ằ0 nên là nhiên kì, khác 0.ộ ấBài 5. (Trang 24 SGK Toán 1)ậĐi vào tr ng sao cho b.q b:ề ớĐáp án:a 392 278 357 420b 28 13 21 14 35q 14 21 17 25 12r 10 0Bài 6. (Trang 24 SGK Toán 1)ậa) Trong phép chia cho 2, có th ng ho 1. Trong phép chia cho 3, choố ỗ4, cho 5, có th ng bao nhiêu?ố ằb) ng ng quát chia cho là 2k, ng ng quát chia cho dạ ư1 là 2k N. Hãy vi ng ng quát chia cho 3, chia cho 3ớ ếd 1, chia cho 2.ư ưĐáp án và ng gi bài 46:ướ ảa) trong phép chia nhiên cho nhiên là nhiên bố ựnghĩa là có th là 0; 1;…; 1.ểS trong phép chia cho có th là 0; 1; 2.ố ểS trong phép chia cho có th là: 0; 1; 2; 3.ố ểS trong phép chia cho có th là: 0; 1; 2; 3; 4.ố ểb) ng ng quát nhiên chia cho là 3k, N.ạ ∈Doc24.vnD ng ng quát nhiên chia cho 3, là 3k 1, N.ạ ∈D ng ng quát nhiên chia cho 3, là 3k 2, N.ạ ∈Bài 7. (Trang 24 SGK Toán 1)ậTìm nhiên x, bi tố ếa) (x 35) 120 0; b) 124 (118 x) 217;c) 156 (x 61) 82.Đáp án và ng gi i:ướ ảa) (x­35) ­120 0x­35 +120x­35 120x 120 +35x 155b) 124 (118 ­x) 217118 217­124118 93x 118 93x 25c) 156 ­(x 61) 82x 61 156 ­82x 61 74x 74­ 61x 13Bài 8. (Trang 24 SGK Toán 1)ậTính nh ng cách thêm vào ng này, đi ng kia cùng thíchẩ ốh p:ợDoc24.vnVí 57 96 (57 4) (96 4) 53 100 153.ụHãy tính nh m: 35 98; 46 29.ẩĐáp án và ng gi i:ướ ả35 98 (35 2) (98 2) 33 100 133.46 29 (46 1) (29 1) 45 30 75.Bài 9. (Trang 24 SGK Toán 1)ậTính nh ng cách thêm vào tr và tr cùng thích p:ẩ ợVí 135 98 (135 2) (98 2) 137 100 37.ụHãy tính nh m: 321 96; 1354 997.ẩĐáp án và ng gi i:ướ ả321 96 (321 4) (96 4) 325 ­100 225.1354 997 (1354 3) (997 3) 1357 1000 357.Bài 10. (Trang 24 SGK Toán 1)ậ ng máy tính túi:đ tính:ử ể425 257; 91 56; 82 56; 73 56; 652 46 46 46.H sinh th hànhọ ựDoc24.vn