Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 11

3a9a1fc73ce7cf29d2e0d84f0879a119
Gửi bởi: Nguyễn Thị Hồng Ngọc 14 tháng 5 2016 lúc 18:41 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 20:16 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 397 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Họ và tên học sinh: ................................................. ............Lớp: .................. Số báo danh: .................................................. ........ Câu 1(1,5đ): Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau 3(m) trong chân không thì hút nhau bằng một lực .Điện tích tổng cộng hai vật là C910. Tìm điện tích mỗi vật? Câu1(2đ). Điện điểm q1 0- 6C ặt tại rư ờn hằn điện 2= a) Xác định véc tơ cường độ điện trường tại điểm cách một khoảng 30 cm. b) Nếu đặt thêm tại điện tích điểm q2 =4.10-6 C. Xác định vị trí điểm tại đó cường độ điện trường bằng không. Câu 3: (2,5 điểm) Một nguồn điện có suất điện động điện trở trong cung cấp điện cho mạch ngoài có điện trở thay đổi được. 1.a) Khi , tính cường độ dòng điện và công suất tiêu thụ mạch ngoài. b) Xác định để công suất mạch ngoài cực đại? Tính công suất cực đại khi đó? 2.a). Chứng minh rằng có hai giá trị của cho cùng một công suất mạch ngoài P