Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Hà Nội năm 2015 - 2016

12194b025527565c2d07cfe12d30c3d3
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-12-28 09:41:17 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 282 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb


Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu


Tr ng Ti Nguy Bá Ng cườ ọĐ ki tra kì 1ề ọMôn: Toán 2ớNăm c: 2015 2016ọTh gian 40 phútờI­ PH TR NGHI (6 đi m):Ầ ểEm hãy ch và khoanh tròn ch cái A, B, C, tr qu đúng cho câu iọ ướ ỏd đây:ướCâu (0,5 đi m): 95 đc là:ể ọA. Chín năm B. Chín lămC. Chín năm D. Chín lămươ ươCâu (0,5 đi m): li tr 89 là:ể ướ ủA. 80 B. 90 C. 88 D. 87 Câu (0,5 đi m): nh có hai ch là:ể A. 98 B. 99 C. 11 D. 10Câu 4: (0,5 đi m) 14 đi vào ch ch là:ể ấA. 16 B. 20 C. 26 D. 24Câu 5: (0,5 đi m) Trong phép tr 56 23 33, 56 là:ể ọA. ng B. Hi C. tr D. trố ừCâu 6: (0,5 đi m) thích đi vào tr ng trong phép tính: 98 …. 90 là:ể ốA. B. C. 10 D. Câu 7: (1 đi m) 2dm 3cm …cmểA. 32 cm B. 23 cm C. 203 cm D. 230 cmCâu 8: (1 đi m) Hình bên có hình tam giác? ấDoc24.vnA. hìnhB. hìnhC. hìnhCâu (1đi m): Trong phép tr bi hi là bé nh có hai ch mà ng haiể ổch nó ng 6, tr ng 68. tr là:ữ ừA.73 B. 83 C. 53 D. 37II­ PH LU (4 đi m):Ầ ểBài 1: Đt tính tính (2 đi m)ặ 64 27 70 52 47 39 100 28 Bài (2 đi m): Kh Hai có 94 sinh. Kh Ba có ít kh Hai 16ể ớh sinh. kh Ba có bao nhiêu sinh?ọ ọĐÁP ÁN THI KÌ MÔN TOÁN I­ PH TR NGHI (6,0 đi m):Ầ ểCâu đn câu câu khoanh tròn đúng đc 0,5 đi mế ượ ểCâu 7, 8, câu khoanh tròn đúng đc đi m.ỗ ượ Câu 9Đápán Bđi mể 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II­ PH LU (4,0 đi m):Ầ ểBài 1: Đt tính tính: (2 đi m): phép tính đúng đc 0,5 đi m.ặ ượ ể64+27 70 52 47 39 100 2864 70 47 100+ ­27 52 39 2891 18 86 72Bài 3: (2đ)Doc24.vnTóm 0,5đ) (TT ng ho ng đ)ắ ồKh Hai: 94 sinhố ọKh Ba có ít kh 2: 16 sinhố ọKh Ba:… sinh?ố ọBài gi iảKh Ba có sinh là: (0,5đ)ố ọ94 16 78 (h sinh) (0,5 đ)ọĐáp 78 sinh (0,5đ)ố Tr ng Ti Nguy Bá Ng cườ ọĐ ki tra kì 1ề ọMôn: Ti ng Vi 2ế ớTh gian làm bài 70 phútờA. Ki tra kĩ năng đc và ki th ti ng Vi tể ệCho văn sau: ảS tích cây vú aự ữ1. Ngày a, có bé ham ch i. n, ng, vùng ng đi.ư ỏC la cà kh i, ch ng nghĩ đn nhà ch mong.ậ ờ2. Không bi đi đã bao lâu. hôm, đói rét, tr đánh, uế ậm nh đn li tìm đng nhà.ớ ườ nhà, nh nh a, nh ng không th đâu. kh ti ng iỞ ồôm cây xanh trong mà khóc. Kì thay, cây xanh ng run y. cácấ ườ ừcành lá, nh ng đài hoa bé tí tr ra, tr ng nh mây. Hoa tàn, qu xu hi n, nữ ớnhanh, da căng n, xanh óng ánh, chín. qu vào lòng u. Môi aị ừch vào, dòng tr ng trào ra, ng th nh .ạ ẹC nhìn lên tán lá. Lá xanh bóng, kia hoe nh khóc ch con.ậ ờC bé òa khóc. Cây xòa cành ôm u, nh tay âu .ậ ề3. Trái cây th ngon nhà bé, ai cũng thích. đem gieo tr ng kh pơ ườ ắn và đó là cây vú a.ơ ữDoc24.vnTheo Ng Châuọ1. (1,5đ) Đc thành ti ng: Đc trong ba đo văn văn n.ọ ả2. Đc th và làm bài (4,5 đ; kho ng 15 20 phút):ọ ảKhoanh tròn ch cái tr tr đúng cho ng câu đây:ữ ướ ướCâu 1: Vì sao bé nhà ra đi?ậ ỏa) bé ham ch i, ng, vùng ng đi.ậ ỏb) thích đi ch xa.ậ ơc) bé ham ch i.ậ ơCâu 2: bé làm gì khi tr nhà mà không th ?ậ ẹa) Đi tìm kh i.ẹ ơb) Ng đi .ồ ườ ẹc) Kh ti ng ôm cây xanh trong mà khóc.ả ườCâu 3: Câu “C bé ôm cây xanh trong mà khóc.” thu ki câu nào?ậ ườ ểa) Ai là gì?b) Ai làm gì?c) Ai th nào?ếCâu 4: ph in nghiêng trong câu “C nh nhà nh a” tr cho câuộ ờh i:ỏa) là gì?b) th nào?ếc) làm gì?Câu 5: ch ho đng trong câu: “Kì thay, cây xanh ng run y.” là :ừ ừa) kì lạb) cây xanhc) run yẩCâu 6: ch đc đi trong câu: “M dòng tr ng trào ra, ng th nh aừ ữm .” là :ẹ ừa) aữb) trào raDoc24.vnc) tr ngắCâu 7: Em hãy đt câu ki Ai th nào nói đc đi trong p:ặ B. PH VI MÔN TI NG VI 2: (H sinh vi trên gi li).Ầ ấ1. Chính (Nghe vi t): (15 phút)ả ếBài: Bông hoa Ni Vui (Sách ng Ti ng Vi 2­ 1B Trang 44)ề ướ sáng tinh Chi đã vào hoa tr ng. Em đn tìm nh ng bông cúc màuớ ườ ườ ữxanh, đc là hoa Ni Vui. Chi đang nh vi n. Em mu nượ ốđem ng bông hoa Ni Vui đau.ặ 2. làm văn: (25 phút)ậHãy vi đo văn ng (kho ng câu) nh ng ng thân trong gia đìnhế ườem.G ý:ợ– Nhà em có nh ng ai?ữ– Cha, anh ho ch em em th ng làm gì cho em?ẹ ườ– Em yêu quý ai nh tấĐÁP ÁN KI TRA CU HKI ­L 2Ề ỚA. KI TRA ĐC (6 đi m)Ể ểI. Đc thành ti ng (1,5 đi m):ọ ểII. Đc hi u: (4,5 đi m): câu 1­câu khoanh vào đúng đc 0,5 đi mọ ượ ểCâu 7: Đt đc câu đc 1,5 đ.ặ ượ ượ1 7A HS đt câuặtheo ki Aiểth nào?ếVD: nạMinh Thưr chămấh c.ọDoc24.vn0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 B. KI TRA VI T: (4 đi m)Ể ể1. Chính (2 đi m)ả ể– Bài vi không chính ch vi rõ ràng, trình bày đúng hình th đo văn:ế ạ2 đi m.ể– chính trong bài vi (sai ph âm đu, n, thanh, không vi hoa đúng quyỗ ếđnh) tr 0,25 đi m. (N nhi sai gi ng nhau thì ch tr đi n).ị ầ– ch vi không rõ ràng, sai cao, kho ng cách, ki ch trình bày n, thìế ẩtr 0,25 đi toàn bài.ừ ểII. làm văn: (2 đi m)ậ ể– sinh vi đc đo văn đn câu đúng dung: 1,5 đi mọ ượ ể– Vi đúng ng pháp, không chính trình bày ch: 0,5 đi m.ế ểDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
2020-12-01 17:22:40