Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2 - Có đáp án

d42fdc6d01a621947b8b71a240fa8ff1
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-07-08 11:52:31 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 4912 | Lượt Download: 87 | File size: 0 Mb


Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu


Doc24.vnĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2MÔN: TIẾNG VIỆTPhần I: Trắc nghiệm (10 điểm)Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúngCâu Trong các từ: xắp xếp; xếp hàng; sáng sủa; xôn xao. Từ viết sai chính tả là: A. Xắp xếp B. Xếp hàng Sáng sủa Xôn xao Câu Từ nào là từ chỉ hoạt động của sự vật trong câu sau: Hoạ Mi hót rất hay.” A. Hoạ Mi B. Hót C. Rất D. Hay Câu Bộ phận in đậm trong câu: “Bác Hồ tập chạy bờ suối trả lời cho câu hỏi nào? A. Làm gì? B. Như thế nào? C. Là gì? D. đâu? Câu Từ trái nghĩa với từ chăm chỉ là từ A. Siêng năng B. Lười biếng C. Thông minh D. Đoàn kếtCâu Từ chỉ đặc điểm của sự vật trong câu: Trong vườn, hoa mướp nở vàng tươi” là: A. Hoa mướp B. Nở C. Vàng tươi D. Trong vườnCâu Bộ phận trả lời cho câu hỏi đâu? trong câu: Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.” Là: A. Hai bên bờ sông B. Hoa phượng C. Nở D. Đỏ rựcCâu 7. Hót như...... Tên loài chim điền vào chỗ trống thích hợp là: A. Vẹt B. Khướu C. Cắt D. SáoCâu 8. Cáo ..... Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là:A. Hiền lành B. Tinh ranh C. Nhút nhát D. Nhanh nhẹnCâu Từ nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ là: A. Kính yêu B. Kính cận C. Kính râm Câu 10. Em hiểu câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách .” là thế nào? A. Giúp đỡ nhau B. Đoàn kết C. Đùm bọc D. Đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn.Doc24.vnII. Phần tự luận: (10 điểm)Câu 1: Gạch dưới các chữ viết sai chính tả ch hay tr và viết lại cho đúng vào chỗ trống dưới: Trưa đến chưa mà trời đã nắng trang trang...........................................................................................................................................Câu Xếp các từ sau thành nhóm: Giản dị, sáng ngời, tài giỏi, bạc phơ, cao cao, sáng suốt, lỗi lạc, hiền từ.Nhóm 1: Từ chỉ đặc điểm hình dáng của Bác Hồ:Nhóm 2: Từ chỉ tính nết phẩm chất của Bác Hồ:Câu 3: Trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi? (Tiếng Việt 2, tập 1) của nhà thơ Bế Kiến Quốc có đoạn:Ngày hôm qua lạiTrong vở hồng của conCon học hành chăm chỉLà ngày qua vẫn còn...Qua đoạn thơ trên, tác giả muốn nói với em điều gì đẹp đẽ và có nghĩa trong cuộc sống?Câu 4: Gia đình là tổ ấm của em.” Hãy viết đoạn văn ngắn khoảg câu kể về một buổi sum họp tronggia đình em.Doc24.vnĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆTPhần I: Trắc nghiệm (10 điểm) mỗi câu đúng cho điểmKhoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúngCâu 1: ACâu 2: Câu 3: ACâu BCâu 5: Câu 6: ACâu 7: BCâu 8: BCâu 9: Câu 10: II. Phần tự luận: (10 điểm) Câu 1: (1 điểm) Trưa đến chưa mà trời đã nắng trang trang Chưa đến trưa mà trời đã nắng chang chang .Câu 2: (2 điểm, mỗi điểm) Nhóm 1: Từ chỉ đặc điểm hình dáng của Bác Hồ:sáng ngời, bạc phơ, cao cao.Nhóm 2: Từ chỉ tính nết phẩm chất của Bác Hồ:Giản dị, tài giỏi, sáng suốt, lỗi lạc, hiền từ.Câu 3: Trong đoạn thơ trên, nhà thơ Bế Kiến Quốc như muốn nói với em rằng: Em học hành chăm chỉ thìtrong cuốn vở hồng đẹp đẽ của em được ghi lại những điểm 10 do chính những kiến thức mà ngày đêm emmiệt mài học tập. Bởi vậy có thể nói: Ngày hôm qua tuy đã qua đi nhưng sẽ đựơc nhắc đến khi em có nhữngkiến thức mà ngày hôm qua ta đã tích luỹ được.Câu 4: HS nêu được:Gia đình em thường quây quần đông đủ vào lúc nào? (1 điểm)Doc24.vnTừng người trong gia đình em lúc đó làm gì? (2,5 điểm)Nhìn cảnh sum họp đầm ấm của gia đình, em có cảm nghĩ thế nào? (1,5 điểm)ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2MÔN: TOÁNPhần I: Trắc nghiệm (10 điểm)Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúngCâu Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó. A. B. 35 C. 70 D. 1Câu 2: giờ tối còn gọi là A. 17 giờ B. 21 giờ C. 19. giờ D. 15 giờCâu Số bé nhất có chữ số khác nhau là:A. 100 B. 101 C. 102 D. 111Câu 4: 5m 5dm ..... Số điền vào chỗ chấm là: A. 55m B. 505 C. 55 dm D.10 dmCâu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là: A. 22 23 C. 33 D. 34Câu 6: Nếu thứ tuần này là 26. Thì thứ tuần trước là: A. 17 B. 18 C. 19 D. 20Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là: A. 998 B. 999 C. 978 D. 987Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB 5cm. Chu vi hình vuông là: A. 15 cm B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cmCâu 9: 81 28. có giá trị bằng bao nhiêu? A. 53 B. 89 C. 98 43 Câu 10: 17 15 10 ..... Số điền vào chỗ chấm là: A. 32 B. 22 C. 30 D. 12Doc24.vnII. Phần tự luận: (10 điểm) Câu 1: (1 điểm)Trên bảng con có ghi phép tính: 6Lan cầm bảng tính nhẩm được kết quả là 20. Huệ cầm bảng tính nhẩm lại được kết quả là 26. Hỏi ai tínhđúng?Câu 2: (4 điểm)Mai có 28 bông hoa, Mai cho Hoà bông hoa, Hoà lại cho Hồng bông hoa. Lúc này ba bạn đều có số bônghoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?Câu 3: (3 điểm)Hiện nay bố Hà 45 tuổi, còn ông nội Hà 72 tuổi. Em hãy tính xem khi tuổi của ông nội Hà bằng tuổi bố Hàhiện nay thì hồi đó bố Hà bao nhiêu tuổi?Câu 4: (2 điểm) Tìm x. a. 24 b. 17 35Doc24.vnĐÁP ÁN MÔN TOÁNPhần I: Trắc nghiệm (10 điểm) mỗi câu đúng cho điểm.Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúngCâu 1: ACâu 2: CCâu 3: CCâu 4: CCâu 5: BCâu 6: BCâu 7: BCâu 8: BCâu 9: ACâu 10: BII. Phần tự luận: (10 điểm)Câu 1: (1 điểm) Cả hai bạn đều tính đúng.Kết quả khác nhau do cầm bảng ngược nhau: +8 +6 20 (cầm xuôi) 26 (cầm ngược lại)Câu 2: GiảiSố bông hoa còn lại của Mai hay số bông hoa mỗi bạn có lúc sau là:28 20 (bông)Lúc đầu Hồng có số bông hoa là:Doc24.vn20 15 bông)Hoà được thêm bông rồi lại cho đi bông, như vậy Hoà được thêm số bông hoa là:8 bông)Lúc đầu Hoà có số bông hoa là:20 17 (bông)Đáp số Hồng: 15 bông Hoà: 17 bôngLời giải đúng, tính đúng số hoa còn lại của Mai và số hoa lúc đầu của Hồng, mỗi câu điểmLời giải và tính đúng số hoa Hoà được thêm (0,5 điểm)Lời giải và tính đúng số hoa lúc đầu Hoà (1 điểm)Đáp số đúng: 0,5 điểmCâu Mỗi câu lời giải đúng và phép tính đúng: điểmGiải Ông hơn bố số tuổi là: (0,5 điểm) 72 45 27 (tuổi) (0,5 điểm) Khi ông bằng tuổi bố hiện nay thì tuổi của bố là: (0,5 điểm) 45 27 18 (tuổi) (1điểm) Đáp số 18 tuổi (0,5 điểm)Câu Mỗi câu đúng: điểm a. 24 b. 17 35 24 35 17 24 52 52 47Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
2020-12-01 17:50:37