Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lịch sử thế giới chương 2 lớp 12 (3)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 30 tháng 9 2019 lúc 10:27:34 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 20:12:42 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 509 | Lượt Download: 3 | File size: 0.015584 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Chương II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) Câu 1: Liên Xô cần phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là vì? A. B. C. D. Giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Chịu tổn thất nặng nề. Bị các nước phương Tây bao vây cấm vận. Giúp đỡ các nước Đông Âu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Câu 2: Trong lĩnh vực khoa học- kĩ thuật,năm 1949 ở Liên Xô đã diễn ra sự kiện nào? A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo trái đất B. Phóng tàu vũ trụ,đưa nhà du hành vũ trụ I.Gagarin bay vòng quanh trái đất. C. Chế tạo thành công bom nguyên tử. D. Chế tạo thành công máy bay phản lực Câu 3: Từ năm 1946 đến năm 1950,Liên Xô đã đạt được thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế? A. B. C. D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. Xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế Câu 4: Sự kiện Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm 1957 có ý nghĩa như thế nào? A. Là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất B. Đánh dấu bước phát triển của nền khoa học-kĩ thuật Xô viết C. Chứng tỏ sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa so với chế độ tư bản chủ nghĩa. D. Là một trong những sự kiện quan trọng mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Câu 5: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mĩ vì : A. Đã tạo sự cân bằng với Mĩ về vũ khí hạt nhân B. Đây là thành tựu quan trọng đầu tiên trên thế giới về quân sự. C. Đã thể hiện sức mạnh quân sự của Liên Xô D. Đã đưa thế giới bước vào cuộc chạy đua vũ trang. Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai,chính sách đối ngoại của Liên Xô có gì khác so với Mĩ? A. B. C. D. Làm bá chủ toàn cầu Chỉ quan hệ với các nước lớn. Duy trì hoà bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới Chỉ muốn làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa. Câu 7: Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX,Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại A. Hoà bình,trung lập,không liên kết. B. Bảo vệ hoà bình thế giới,ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. C. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ huỷ diệt loài người. D. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ. Câu 8: Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX,Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì thể hiện sự cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu? A. B. C. D. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế. Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng. Thế cân bằng về chinh phục vũ trụ. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và về sức mạnh hạt nhân nói riêng. Câu 9: Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ vì lí do gì? A. Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan,duy ý chí,cơ chế tập trung quan liêu B. Không áp dụng thành tựu khoa học- kĩ thuật tiên tiến,không tiến hành cải tổ đất nước trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. C. Hoạt động chống phá của các đảng phái chính trị trong nước và các nước đế quốc. D. Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan duy ý chí,cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ,cải tổ mắc phải sai lầm,không bắt kịp sự phát triển của cuộc cách mạng khoa họckĩ thuật hiện đại, hoạt động chống phá thế lực thù địch trong và ngoài nước. Câu 10: Vai trò của Liên bang Nga từ khi Liên Xô tan rã là : A. “Quốc gia kế tục Liên Xô “ được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tại các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài. B. Có vai trò quyết định trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế C. Trụ cột của phong trào cách mạng thế giới,là chỗ dựa của các nước xã hội chủ nghĩa. D. Là trung gian hoà giải tranh chấp giữa các nước trên thế giới.