Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi 5 trang 163 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.

Hướng dẫn giải

Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì:

Kì 1: cháy giãn nở, thải tự do và quét - thải khí

Kì 2: Quét - thải khí, lọt khí, nén và cháy

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:25

Các câu hỏi cùng bài học