Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 28 trang 164 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:37

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Hướng dẫn giải

Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy:

+ Động cơ

+ Li hợp

+ Hộp số

+ Xích hoặc các đăng

+ Bánh xe

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:37

Các câu hỏi cùng bài học