Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi 6 trang 163 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 16:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí.

Hướng dẫn giải

- Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có áo  nước làm mát.

- Thân xilanh của động cơ làm mát bằng không khí có các cánh tản nhiệt.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 16:25

Các câu hỏi cùng bài học