Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 8 trang 155 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:14:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Em có thể nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái mà địa phương em đã thực hiện ?

Hướng dẫn giải

Các phương pháp xử lý nguồn nước

+ Lắng ( lọc) lọc nước bằng bể lọc lớn

+ Dùng hoá chất khử độc như: khí clo, vôi clorua, formon...

Dùng cho đại trà

Giảm bớt các tạp chất

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:14:30

Các câu hỏi cùng bài học