Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 7 trang 155 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ?

Hướng dẫn giải

Sinh vật cú thể bị chết, con người cÓ thể bị nhiễm bệnh do ăn sản phẩm thủy sản cú chất độc

Nếu môi trường nước bị ụ nhiễm gây ra những hậu quả cho sinh vật và con người

Môi trường nước bị ô nhiễm là do: Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiêp, nông nghiệp..

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:14

Các câu hỏi cùng bài học