Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 155 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Cần phải có những biện pháp nào để nâng cao chất lượng vực nước nôi thuỷ sản ?

Hướng dẫn giải

Cần có những biện pháp để nâng cao chất lượng vực nước nôi thuỷ sản

- Cải tạo nước ao.

- Cải tạo đất đáy ao

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:08

Các câu hỏi cùng bài học