Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 130 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:23

Lý thuyết

Câu hỏi

Người ta thường dùng phương pháp nào để bảo quản rau, hoa, quả tươi. Trình bày quy trình bảo quản hoa quả tươi mà em biết.

Hướng dẫn giải

- Một số phương pháp bảo quản:

+ Bảo quản ở điều kiện bình thường

+ Bảo quản lạnh

+ Bảo quản trong môi trường khí biến đổi

+ Bảo quản bằng hóa chất

+ Bảo quản bằng chiếu xạ

_ Một quy trình bảo quản:

Phương pháp ướp lạnh:

Thu hái -> chọn lựa -> làm sạch -> làm ráo nước -> bao gói -> bảo quản lạnh -> sử dụng.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:23

Các câu hỏi cùng bài học