Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 130 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:19

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày một số phương pháp và quy trình bảo quản thóc, ngô mà em biết.

Hướng dẫn giải

+ Phương pháp bảo quản đồ rời, thông gió tự nhiên hay thông gió tích cực có vào đảo nhà khi và khi silo.

+ Phương pháp bảo quản đóng bao trong nhà kho.

_ Quy trình bảo quản:

Thu hoạch -> Tuốt, tẻ hạt -> Làm sạch và phân loại -> Làm khô -> Làm nguội -> Phân loại theo chất lượng -> Bảo quản -> Sử dụng

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:19

Các câu hỏi cùng bài học