Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 152 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 11:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là cơ hội kinh doanh ?

Hướng dẫn giải

Cơ hội kinh doanh là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh (doanh nghiệp) thực hiện được mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận).

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 11:05

Các câu hỏi cùng bài học