Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 11:06

Lý thuyết

Câu hỏi

Thị trường là gì và có những loại thị trường nào mà em biết ?

Hướng dẫn giải

Thị trường:

- Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dich vụ.

- Thị trường là nơi gặp gỡ giữa những người bán và người mua. Người bán có thể là người sản xuất, người cung ứng. Người mua là những người có nhu cầu tiêu dùng những hàng hóa hoặc dịch vụ.

Một số loại thi trường:

+ thị trường hàng hóa: thị trường hàng điện máy, thị trường hàng nông sản, thị trường vật tư nông nghiêp, thị trường vật liệu xây dựng...

+ thị trường dịch vụ: du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông...

+ thị trường trong nước: thị trường địa phương, thị trường toàn quốc

+ thị trường nước ngoài: thị trường khu vực, thi trường thế giới.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 11:06

Các câu hỏi cùng bài học