Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 1 trang 152 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 11:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy cho biết kinh doanh là gì ?, Có những lĩnh vực kinh doanh nào ?

Hướng dẫn giải

Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận, chúng bao gồm: sản xuất, dịch vụ, mua - bán hàng hóa (thương mại)... (chính là các loại hình kinh doanh tương ứng).

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 11:03

Các câu hỏi cùng bài học