Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

75baa638be8026378290e2ed7a8a8a9b
Gửi bởi: Võ Hoàng 22 tháng 2 2018 lúc 16:36:28 | Được cập nhật: 14 giờ trước (14:11:38) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 530 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ÔN LÝ 11 NĂM 2016 2017Ậ ỌBÀI ÔN 31: HI NG NG ĐI 01Ố ƯỢ ỪBài Hãy xác nh chi dòng đi ng trong các tr ng sauị ườ :a) b) c) d) e) f) Bài Hãy xác nh cách di chuy nam châm dòng đi ng xu hi trong ch nhị ưhình :a) b) c) d) e) f) Bài Hãy xác nh các nam châm trong các tr ng sauị ườ :a) b) c) d) e) f) g) h) Bài 4: Vòng dây tròn bán kính 10cm có đi tr 0,2ệ ở nghiêng góc 30ượ so ớB aủm tr ng 0,02T. Xác nh su đi ng ng, hình xác nh chi và nộ ườ ớc dòng đi ng xu hi trong vòng dây trong th gian 0,001s tr ngủ ườa. gi 0ả ếb. tăng 2B.ề ế. ÔN LÝ 11 NĂM 2016 2017Ậ ỌBài 5: cu dây hình tròn 500 vòng dây, vòng có bán kính 40cm, métộ ỗdài dây có đi tr Rủ ở0 5 cu dây trong tr ng vect ng vuông góc iộ ườ ớm ph ng khung dây và có 10ặ -2 gi 10ả -3T trong th gian 10ờ 2s. Tínhc ng dòng đi xu hi trong ch?ườ ạBài 6: Khung dây hình ch nh nh 30cm, 20cm, đi tr ng ta hai ngu nườ ồđi Eệ1 16V, E2 18V; r1 r2 nh trên hình ch đi trong tạ ượ ừtru ng có véc ng ng ừB rvuông góc ph ng khung dây vàớ ẳh ng ra sau hình ng tăng theo quy lu kt, 12 T/s. ướ ậTính ng dòng đi ch trong ch.ườ ạBài 7:Vòng dây di tích ph ng vòng dây là 1mẫ trong tr ngượ ườđ có ng vuông góc ph ng vòng dây. Hai đi Cề ườ ệ1 1F vàC2 2F ti trong vòng dây hai trí xuyên tâm. Cho tr ng thay theo th iượ ườ ờgian theo quy lu kt; 0,6T/s. Tính hi đi th và đi tích ?ậ ụBài tâm vòng dây tròn ph ng 50 vòng, vòng có bán kính rạ ỗ1 20 cm,ng ta khung dây nh Nườ ồ2 100 vòng, vòng có di tích cmỗ 2. Khung dây nh nàyỏquay xung quanh ng kính khung dây không ườ ổ300w= vòng/giây. Tìmsu đi ng trong khung dòng trong khung có ng 10 A. ườ ộBài 9: thanh kim lo dài 1m quay góc không iộ ổ20( )rad sw= trong tộ ừtr ng có ng 5.10ườ -2 T. Tr quay đi qua thanh, th ng góc thanh vàụ ớsong song ng tr ng. Tìm hi đi th xu hi gi hai thanh. ườ ườ ủBài 10 Xác nh chi dòng đi ng trong các tr ng sauị ườ ợa. Kéo dãn khung dâyb. Di chuy dòng đi th ng ra xa khung dây trònể ẳc. Đóng khoá E1E2BBFFIvK