Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia - Đông Nam Á

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 5 tháng 5 2019 lúc 23:33:01 | Được cập nhật: 20 giờ trước (16:24:52) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 583 | Lượt Download: 2 | File size: 0.019816 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài 2. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Đông Nam Á (trừ Thái Lan) vốn là thuộc địa của A. B. C. D. các đế quốc Âu-Mĩ. đế quốc Mĩ. thực dân Pháp. phát xít Nhật. Câu 2. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á trở thành thuộc địa của A. B. C. D. đế quốc Anh. thực dân Pháp. phát xít Nhật. đế quốc Mĩ. Câu 3. Chiến lược phát triển kinh tế mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều tiến hành thời kì đầu sau khi giành độc lập là gì? A. B. C. D. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. Công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu. Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo. Công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo. Câu 4. Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là gì? A. B. C. D. Hòa bình, trung lập. Nhận viện trợ từ các nước . Xâm lược các nước láng giềng. Trung lập tích cực. Câu 5. Hội nghị thành lập tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được tổ chức tại nước nào? A. B. C. D. Thái Lan. Xin-ga-po. Ma-lai-xi-a. Phi-líp-pin. Câu 6. Những yếu tố dưới đây yếu tố nào không phải là nguyên nhân thành lập của tổ chức ASEAN? A. B. C. D. Hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển. Thiết lập sự ảnh hưởng của mình đối với các nước khác. Hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. Sự ra đời và hoạt động có hiệu quả của các tổ chức hợp tác khác trên thế giới. Câu 7. Các quốc gia Đông Nam Á tham gia thành lập tổ chức ASEAN là A. B. C. D. Thái lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin Thái lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin Thái lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin Thái lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin Câu 8. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào và là thành viên gia nhập thứ mấy trong các quốc gia ASEAN? A. B. C. D. 2 6/6/1995, thành viên gia nhập thứ 10. 27/ 7/1996, thành viên gia nhập thứ 9. 27/7 /1995, thành viên gia nhập thứ . 28/7/1995, thành viên gia nhập thứ 7. Câu 9. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ diễn ra như thế nào? A. B. C. D. Bùng nổ mạnh mẽ. Bị thực dân Anh đàn áp khốc liệt. Thu hẹp phạm vi đấu tranh Chỉ còn các cuộc bãi công của công nhân. Câu 10. “Phương án Maobatton” ở Ấn Độ được thực dân Anh thực hiện trên cơ sở nào? A. B. C. D. Theo vị trí địa lý. Theo ý đồ của thực dân Anh. Nguyện vọng của nhân dân Ấn Độ. Tôn giáo: Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Câu 11. Theo “Phương án Maobatton”, Ấn Độ đã bị chia cắt thành những quốc gia nào? A. B. C. D. Bănglađét và Pakixtan. Ấn Độ và Bănglađét. Ấn Độ và Pakixtan. Pakixtan và Nepan. Câu 12. Quốc gia nào thực hiện đường lối đối ngoại hoà bình, trung lập tích cực, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới? A. B. C. D. Campuchia. Ấn Độ. Nhật Bản. Hàn Quốc. Câu 13. Kết quả bao trùm mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đạt được sau khi thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại là A. B. C. D. mậu dịch đối ngoại tăng trưởng rất nhanh. bộ mặt kinh tế - xã hội có sự biến đổi to lớn. tổng kim ngạch xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh. giải quyết tốt vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội. Câu 14. Sự kiện nào đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào kết thúc thắng lợi? A. B. C. D. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí (7-1954) Hiệp định Viêng Chăn (2-1973) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thành lập (12-1975) Đảng Nhân dân Lào thành lập (3-1955) Câu 15. Vì sao từ những năm 60, 70 của thế kỉ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại? A. B. C. D. Chiến lược kinh tế hướng nội không còn phù hợp nữa, bộc lộ nhiều hạn chế. Không muốn phụ thuộc vào vốn và thị trường bên ngoài. Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. Cần cải thiện quan hệ với các nước Đông Dương. Câu 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào có được thuận lợi nào dưới đây? A. Sự viện trợ của Liên Xô. B. C. D. Cách mạng Trung Quốc thắng lợi. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh. Được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam. Câu 17. Trong những sự kiện dưới đây sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc và hoạt động có hiệu quả của tổ chức ASEAN A. B. C. D. Vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết năm 19 9. Hiệp ước Ba-li được kí kết năm 1976. Việt Nam gia nhập vào tổ chức năm 1995. 10 nước Đông Nam Á tham gia vào tổ chức năm 1999. Câu 18. Theo hiệp ước Ba-li thì yếu tố nào đươc đây không được xem là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? A. B. C. D. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. Chỉ sự dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên. Hợp tác và phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hoá và xã hội. Câu 19. Tháng 11/2007, các thành viên tổ chức ASEAN đã kí bản “Hiến chương ASEAN” nhằm A. B. C. D. xây dựng ASEAN thành cộng đồng hòa bình, ổn định. xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chiến lược về chính trị, quân sự. xây dựng ASEAN thành cộng đồng chỉ mang tính chất chiến lược về quân sự. Câu 20. Biểu hiện nào dưới đây chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN bước đầu được cải thiện? A. B. C. D. Tổ chức ASEAN tăng cường số thành viên của mình. Việt Nam, Lào được mời tham gia vào hiệp ước Ba-li. Cả ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia cùng tham gia vào ASEAN. Sự thiết lập quan hệ ngoại giao và các cuộc viếng thăm của các nhà lãnh đạo. Câu 21. Mục đích chính của thực dân Anh khi thực hiện phương án Maobatton là gì? A. B. Trao quyền độc lập cho Ấn Độ. Chỉ trao quyền tự trị cho Ấn Độ. C. D. Xoa dịu phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ Tiếp tục cai trị Ấn Độ theo cách thức mới. Câu 22. Sau khi thực dân Anh thực hiện phương án Maobatton, nhân dân Ấn Độ vẫn tiếp tục đấu tranh vì lý do nào dưới đây? A. B. C. D. Bất mãn với quy chế tự trị. Không muốn bị chia rẽ về tôn giáo . Không chấp nhận phương án Maobatton. Muốn thực dân Anh trao trả độc lập hoàn toàn. Câu 23. Sự kiện nào có ý nghĩa to lớn đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 194 đến năm 1950? A. B. C. D. Ấn Độ tuyên bố độc lập và trở thành nước cộng hoà. Nê-ru trở thành người lãnh đạo Đảng Quốc đại. Thực dân Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ. Phương án Maobatton bị phá sản. Câu 24. Sự kiện nào ở Ấn Độ nửa sau thế kỉ XX có tác động lớn đến phong trào cách mạng thế giới? A. B. C. D. Ấn Độ giành được độc lập. Nước Cộng hoà Ấn Độ được thành lập. Ấn Độ thực hiện thành công cuộc “cách mạng xanh”. Ấn Độ đạt thành tựu lớn trong cuộc “cách mạng chất xám”. Câu 25. Biến đổi nào là quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? A. B. C. D. Lần lượt gia nhập ASEAN. Đều giành được độc lập. Trở thành các nước công nghiệp mới. Tham gia vào Liên hợp quốc. Câu 26. Đâu là điều kiện khách quan thuận lợi đối với cuộc đấu tranh giành độc lập các nước Đông Nam Á vào giữa tháng 8-1945? A. B. C. D. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. Quân Đồng minh đánh thắng phát xít Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Quân Đồng minh tiến công mạnh mẽ vào các vị trí của quân đội Nhật. Câu 27. Nội dung cơ bản nhất của chiến lược kinh tế hướng ngoại mà nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện là A. B. C. D. thu hút vốn đầu tư. phát triển ngoại thương. “mở cửa” nền kinh tế. sản xuất hàng hóa để xuất khẩu. Câu 28. Đâu không phải là điểm chung trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, Lào, Campuchia (1945-1954)? A. B. C. D. Đều chiến đấu chống lại kẻ thù chung là thực dân Pháp. Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo cuộc đấu tranh giành thắng lợi. Do hoạt động ngoại giao của Đảng Cộng sản Đông Dương, Pháp kí hiệp ước trao trả độc lập. Thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Câu 29. Theo hiến chương thành lập tổ chức ASEAN thì mục tiêu của tổ chức nầy là A. B. C. D. phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự nổ lực hợp tác giữa các nước thành viên phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự đóng góp giữa các nước thành viên phát triển kinh tế và văn hoá dựa vào sức mạnh quân sự giữa các nước thành viên phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự ảnh hưởng giữa các nước thành viên Câu 30. Hiện nay tổ chức ASEAN có tất cả bao nhiêu nước thành viên? A. B. C. D. nước. 9 nước. 10 nước. 11 nước.