Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài tập 1 trang 31 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 15:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều của một hình nón cụt có đường kính đáy lớn bằng 40mm, đường kính đáy nhỏ bằng 30mm và chiều cao của hình nón cụt bằng 50mm.

Hướng dẫn giải

Hình nón cụt có:

+ Đường kính đáy lớn bằng 40mm

+ Đường kính đáy nhỏ bằng 30mm

+ chiều cao: 50mm

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 15:07

Các câu hỏi cùng bài học