Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.

Hướng dẫn giải

Nội dung bản vẽ chi tiết.

+Nội dung: bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thước và yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

+Công dụng: bản vẽ chi tiết dùng đẻ chế tạo và kiểm tra chi tiết.

 Cách lập bản vẽ chi tiết

+Bước 1: bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

+Bước 2: vẽ mờ.

+Bước 3: tô đậm.

+Bước 4: ghi chữ, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.

Bài tập 1 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào ? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy ?

Hướng dẫn giải

Bản vẽ có hình chiếu bằng. Hình cắt ở hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.

Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ nhất.

Câu 2 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Hướng dẫn giải

Bản vẽ lắp thể hiện hình dạng, vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

Công dụng: bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

Bài tập 2 trang 52 SGK Công nghệ 11

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Bộ giá đỡ gồm các chi tiết:

- Vít M6.24: 4 chiếc

_ giá đỡ: 2 chiếc

_ Tấm đỡ: 1 chiếc

Bài tập 3 trang 52 SGK Công nghệ 11

Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Cách tháo theo thứ tự: vít - giá đỡ - tấm đỡ

Cách lắp theo thứ tự: tấm đỡ - giá đỡ - vít

Câu 4 trang 52 SGK Công nghệ 11

Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?

Hướng dẫn giải

Các kích thước chung của bộ giá đỡ là: 290, 100  và 112

Kích thước chung của hai giá đỡ là 40

Kích thước của lỗ giá đỡ là 40

Kích thước của giá đỡ là 25

Kích thước khoảng cách giữa các lỗ của tấm dùng để lắp vít là 164 và 50

Kích thước khoảng cách lỗ của giá đỡ với tâm đế là 74

Có thể bạn quan tâm