Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản trang 15 SGK Công nghệ 11

Lấy giá chữ L làm ví dụ các bước tiến hành như sau:

Hướng dẫn giải

I. Giới thiệu bài

Lấy giá chữ L làm ví dụ các bước tiến hành như sau:

- Bước 1: Phân tích hình dạng vật thể, chọn hướng chiếu.

- Bước 2:Bố trí các hình chiếu.

- Bước 3:Vẽ từng phần của vật thể bằng nét mảnh.

- Bước 4: Tô đậm các nét thấy và nét đứt.

- Bước 5: Ghi kích thước.

- Bước 6: Kẻ khung bản vẽ và khung tên và hoàn thiện bản vẽ.

II.THỰC HÀNH

GV giao đề bài và các yêu cầu của đề bài cho học sinh.

Có thể bạn quan tâm