Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10: Thực hành lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản trang 52 SGK Công nghệ 11

Đọc và phân tích bản vẽ để hiểu rõ hình dáng, kích thước, công dụng của chi tiết.

Hướng dẫn giải

I. Chuẩn bị:

- Dụng cụ vẽ.

- Giấy vẽ.

II.  Nội dung thực hành:

Vẽ tách chi tiết từ bản vẽ lắp (có thể dùng vật mẫu)

III. Các bước thực hành

- Bước 1: Chuẩn bị:

Đọc và phân tích bản vẽ để hiểu rõ hình dáng, kích thước, công dụng của chi tiết.

- Bước 2: Lập bản vẽ chi tiết.

+ Phân tích kết cấu và hình dạng chi tiết, chọn phương án biểu diễn.

+ Chọn hình chiếu chính thể hiện hình dạng đặc trưng của chi tiết.

+ Chọn hình cắt, mặt cắt sao cho phù hợp diễn tả được hình dạng cấu tạo bên trong của chi tiết.

+ Ghi kích thước

Có thể bạn quan tâm