Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's talk.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 15:10

Lý thuyết

Câu hỏi

• What's your favourite food/drink?
• Would you like some ?
 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Đồ ăn/Thức uống bạn ưa thích nhất là gì?
Bạn dùng một ít... nhé?

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 15:10

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm