Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Look, listen anh repeat.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 15:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Nhìn, nghe và đọc lại.

Các em cần lưu ý:
• Would you like some...? là cách nói lịch sự hơn Do you want…?
• How about...? có cùng nghĩa với What about...? (Còn... thì sao?)
a) Would you like some noodles? Cháu dùng một ít mì nhé?
Yes, please. I love noodles. Dạ, cháu sẵn lòng ạ. Cháu thích mì.
b) Would you like some milk? Cháu dùng một ít sữa nhé ?
No, thanks. Dạ không ạ, cháu cám ơn. 
c) What about orange juice? Còn nước cam ép thì sao?
No, thank you. Không ạ, cháu cám ơn.
d) How about lemonade? Còn nước chanh thì sao?
Lemonade! Yes, please! That's my favourite drink.
Nước chanh! Vâng, cháu sẵn lòng ạ! Đó là thức uống ưa thích của cháu.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 15:08

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm