Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6. Let's play.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 15:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng chơi.

Food or drink?
Đổ ăn hay thức uống?

Bây giờ chúng ta bắt đàu tham gia vào trò chơi "Đồ ăn hay thức uống?". Chuẩn bị cho trò chơi: bảng đen chia thành 2 phân, một phần ghi là "Food (thức ăn)" và phần còn lại ghi là "Drink (thức uống)". Trong phân Food sẽ ghi tên những thức ăn quen thuộc bằng tiếng Anh, còn Drink sẽ ghi tên những thức uống phổ biến bằng tiếng Anh.

Giáo viên sẽ gọi 2 nhóm lên bảng, mỗi nhóm sẻ ở mỗi phần đã được chia sẵn trên bằng. Những thành viên trong mỗi nhóm sẽ thay phiên nhau viết tên thuộc phần của mình. Nhóm nào không còn viết được tên trong phần của mình hoặc viết tên sai sẽ rời khỏi trò chơi. Sau đó nhóm khác sẽ thế chỗ và tiếp tục cuộc chơi. Nhóm ở lại từ đầu cho đến khi kết thúc trò chơi là nhóm chiến thắng.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 15:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm