Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hoá học, tác dụng sinh lý của đòng điện

Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm.

 Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi có dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm.

Dòng điện có tác dụng dinh lí khi đi qua cơ thể người và các động vật.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm