Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng.

Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điôt phát quang mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm