Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

trac-nghiem-dia-ly-10-bai-34-thuc-hanh-ve-bieu-do-tinh-hinh-san-xuat-mot-so-san-pham-cong-nghiep-tren-the-gioi

34bde90954b3e9d0d83253d0103af72f
Gửi bởi: ngọc nguyễn 29 tháng 12 2017 lúc 18:25:48 | Được cập nhật: 2 giờ trước (8:20:45) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 493 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíTrắcnghiệmĐịaLý10bài34:Thựchành:VẽbiểuđồtìnhhìnhsảnxuấtmộtsốsảnphẩmcôngnghiệptrênthếgiớiChobảngsốliệu:TÌNHHÌNHSẢNXUẤTMỘTSỐSẢNPHẨMCÔNGNGHIỆPTRÊNTHẾGIỚITHỜIKÌ1950-2013Câu1:Đểthểhiệnsảnlượngthanvàdầumỏcủathếgiớithờikì1950-2013,dạngbiểuđồthíchhợpnhấtlà?A.Biểuđồcộtghép.B.Biểuđồtrơn.C.Biểuđồmiền.D.Biểuđồđường.Câu2:Đểthểhiệnsảnlượngđiệnvàthépcủathếgiớithờikì1950-2013,dạngbiểuđồthíchhợpnhấtlà?A.Biểuđồcộthoặcđường.B.Biểuđồtrơn.C.Biểuđồmiền.D.Biểuđồkếthợp(cột,đường).Câu3:Đểthểhiệntốcđộtăngtrưởngcácsảnphẩmcôngnghiệpcủathếgiớithờikì1950-2013,dạngbiểuđồthíchhợpnhấtlà?A.Biểuđồcột.B.Biểuđồđường.C.Biểuđồmiền.D.Biểuđồtròn.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíCâu4:Nếulấynăm1950=100%,tốcđộtăngtrưởngsảnlượngđiệncủathếgiớiquacácnămlầnlượtlà:A.143,0%;186,1%;291,2%;331,0%;376,9.B.201,1%;636,9%;726,5%;691,2%;705,5.C.238,3%;1223,6%;1535,8%;2199,4%;2393,1%.D.183,1%;407,4%;460,3%;621,7%;737,0%.Câu5:Nếulấynăm1950=100%,tốcđộtăngtrưởngcácsảnphẩmtrênnăm2013lầnlượtlà?A.376,9%;705,5%;2199,4%;460,3%.B.291,2%;746,5%;1535,8%;460,35%.C.331,0%;691,2%;2199,4%;621,7%.D.376,9%;705,55;2393,1%;737,0%.Câu6:Than,dầumỏ,điệnlàsảnphẩmcủangànhcôngnghiệp.A.Hóachất.B.Nănglượng.C.Sảnxuấtvậtliệuxâydựng.D.Cơkhí.Câu7:ThéplàsảnphẩmcủangànhcôngnghiệpA.Thựcphẩm.B.Sảnphẩmhàngtiêudùng.C.Luyệnkim.D.Điệntử-tinhọc.Câu8:Nhậnxétnàodướiđâylàđúngvềtốcđộtăngtrưởngcácsảnphẩmcôngnghiệpcủathếgiớithờikì1950-2013?A.Thancótốcđộtăngtrưởngkhôngổnđịnhquacácnăm.B.Đàomỏcótốcđộtăngliêntụcquacácnăm.C.Điệncótốcđộtăngnhanhnhất.D.Thépcótốcđộtăngthấpnhất.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíCâu9:Sảnlượngđiệntrênthếgiớităngnhanhkhôngphảido?A.Nhucầurấtlớnchosinhhoạtvàsảnxuấttrênthếgiới.B.Cónhiềunguồnsảnxuấtđiện.C.Ngànhnàycóhiệuquảkinhtếthấp.D.NhiềunhàmáyđiệncócôngsuấtlớnrađờiCâu10:Ýnàodướiđâylàđúngkhinóivềsảnlượngdầumỏtrênthếgiới?A.Cósảnlượngliêntụctăng.B.Sảnlượngkhaitháckhôngổnđịnh.C.Sảnlượngkhaithácliêntụcgiảm.ĐápántrắcnghiệmĐịaLý10bài34Câu12345678910ĐápánADBCDBCCCB