Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thể tích hình chóp đều

THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ĐỀU

Công thức tính thể tích :

Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao

V =  .S.h

S: diện tích đáy

h: chiều cao 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm