Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU

Công thức tính diện tích xung quanh:

Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

Sxq = pd

p: nửa chu vi đáy

d: trung đoạn của hình chóp đều


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm