Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 18: Sinh quyên - Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

19571e1ab15e462256a4eb99f179fc5e
Gửi bởi: ngọc nguyễn 27 tháng 2 2019 lúc 17:51:39 | Được cập nhật: hôm kia lúc 4:35:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 483 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi Lí 10 ài 18: Sinh quyên Các nhân tốnh ng phát tri và phân sinh tả ưở ậCâu 1: Em hãy đi các dung thích vào ch ch (...) trong các câuề ấsau:* Gi phía trên sinh quy cao kho ng ................ km ả* Gi phía sinh quy đáy ng sâuớ ướ ươ ộkho ng ............... kmả* Gi phía sinh quy xu ng đáy phongớ ướ ỏhóa sâu kho ng ................. kmở ảTr i:ả ờ* Gi phía trên sinh quy cao kho ng 22 kmớ ả* Gi phía sinh quy đáy ng sâu kho ngớ ướ ươ ả11 km* Gi phía sinh quy xu ng đáy phongớ ướ ỏhóa sâu kho ng 60 mở ảCâu 2: vào hình 18 trong SGK ban chu và ki th đã c, em hãyự ọnêu nh ng cao và ng phát tri các vànhả ưở ướ ườ ủđai th núi Anp .ự ơTr i:ả ờ- cao: Khi lên cao, nhi và thay i, do đó thành ph th tộ ậthay theo, th phân thành các vành đai khác nhau. Trên dãy Anổ ốp các vành đai th t:ơ 800m là ng pừ 800 1800m là ng lá kimừ 1800 2000m là và cây iỏ Trên 2000m là ng núi cao, cho đá và băng tuy vĩnh u.ồ ử- ng khác nhau cùng gây nên khác bi nhi t, và ch đướ ườ ộchi sáng, do đó nh ng cao xu hi và thúc các vành đaiế ưở ếth t. phía Nam Anp có khí nên các vànhự ườ ườ ắđai th và thúc cao so c.ự ườ ắCâu 3: Em hãy nêu các ch ng nh ng ho ng tích conẫ ủng xem nh nhân quan tr ng có nh ng phátườ ượ ưở ựtri và phân sinh t.ể ậTr i:ả ờD ch ng nh ng ho ng tích con ng xem nh tẫ ườ ượ ộnhân quan tr ng có nh ng phát tri và phân sinh t:ố ưở ậ- Con ng mang các lo cây tr ng nuôi này sang khác, tườ ừchâu này sang châu khác, giúp ng vùng phân các loàiụ ủđ ng, th t. th là con ng đem các lo cây nh cam, chanh, mía tộ ườ ừchâu sang châ và châu Mĩ, các lo nuôi nh bò, u, th ...tư ừchâu Âu sang Ôxtrâylia.- Con ng áp ng ti khoa kĩ thu vào trong lai gi ng câyườ ốtr ng, nuôi, giúp ra các gi ng có nh ng đi tr i, gópồ ượ ộph vào phát tri ng, th t.ầ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph