Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK trang 74)

Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực đàn hồi của:

a) Lò xo

b) Dây cao su, dây thép

c) Mặt phẳng tiếp xúc.

Hướng dẫn giải

a. Lực đàn hồi của lò xo:

+ Phương: Trùng với phương của trục lò xo.

+ Chiều: ngược chiều biến dạng của lò xo: khi lò xo dãn, lực đàn hồi hướng vào trong, khi nén, lực đàn hồi hướng ra ngoài.

+ Điểm đặt: Đặt vào vật tiếp xúc với vật.

b. Dây cao su, dây thép

+ Phương: Trùng với chính sợi dây.

+ Chiều: Hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây.

c. Mặt phẳng tiếp xúc:

+ Phương của lực đàn hồi: Vuông góc với mặt tiếp xúc.

+ Điểm đặt: Đặt vào vật gây biến dạng của mặt phẳng.

+ Chiều: hướng ra ngoài mặt phẳng tiếp xúc.

Bài 2 (SGK trang 74)

Phát biểu định luật Húc.

Hướng dẫn giải

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo : Fdh = k|∆l|.

k gọi là độ cứng của lò xo (hay còn gọi là hệ số đàn hồi), đợn vị N/m.

|Δl| = |l-l0 | là độ biến dạng (bao gồm độ dãn ra hay nén lại) của lò xo.

Bài 3 (SGK trang 74)

Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100N/m để nó dãn ra được 10cm?

A. 1000 N;

B. 100 N;

C. 10 N;

D. 1 N.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 4 (SGK trang 74)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

A. 30N/m

B. 25N/m

C. 1,5N/m

D. 150N/m

Hướng dẫn giải

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 5 (SGK trang 74)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm, khi bị nén lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 10N thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?

A. 18cm

B. 40cm

C. 48cm

D. 22cm

Hướng dẫn giải

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Bài 6 (SGK trang 74)

Treo một vật có trọng lượng 2N vào một cái lò xo, lò xo dãn ra 10mm. treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn ra 80mm.

a) Tính độ cứng của lò xo.

b) Tính trọng lượng chưa biết.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

Có thể bạn quan tâm