Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

1. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo

    + Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu của lò xo và tác dụng vào vật tiếp xúc (hay gắn) với lò xo, làm nó biến dạng.

    + Hướng của mỗi lực đàn hồi ở mỗi đầu của lò xo ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng.

2. Giới hạn đàn hồi của lò xo

  Mỗi lò xo hay mỗi vật đàn hồi có một giới hạn đàn hồi nhất định.

3. Định luật Húc (Hookes)

  Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo:

   \(F_{đh}=k.\Delta l\) (\(\Delta l\) là độ biến dạng của lò xo)

 Độ cứng của lò xo phụ thuộc vào tiết diện lò xo và chất liệu cấu tạo nên lò xo đó.

    \(k=E\dfrac{S}{l}\)

    + \(E\): Suất I âng, phụ thuộc vào cấu tạo của lò xo.

    + \(S, l\) là tiết diện và chiều dài của lò xo.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm