Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 13: Lực ma sát

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK trang 78)

Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

Hướng dẫn giải

Lực trượt ma sát: xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật này chuyển động trượt trên vật khác, có hướng ngược hướng của vận tốc, có độ lớn không phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc và tốc độ của vật, tỉ lệ với độ lớn của áp lực, phụ thuộc vật liệu và tình trạng hai mặt tiếp xúc.

Công thức : Fmst = μt.N với N: áp lực

μt: hệ số ma sát trượt

Bài 2 (SGK trang 78)

Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt?

Hướng dẫn giải

Ta có: Fms = μt. N.

Trong đó μt là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt.

Bài 3 (SGK trang 78)

Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

Hướng dẫn giải

Ma sát nghỉ: xuât hiện ở chỗ tiếp xúc, giữ cho vật nằm yên so với bề mặt tiếp xúc khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.

Công thức: Fmsnmax = μn.N

μn : hệ số ma sát nghỉ; N: áp lực lên mặt tiếp xúc.

Độ lớn cực đại của ma sát nghỉ lớn hơn lực ma sát trượt.

Bài 4 (SGK trang 78)

Trong các  cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng?

A. \(\overrightarrow{F_{mst}}=\mu_t.N\)

B. \(F_{mst}=\mu_t.\overrightarrow{N}\)

C. \(\overrightarrow{F_{mst}}=\mu_t.\overrightarrow{N}\)

D. \(F_{mst}=\mu_t.N\)

Hướng dẫn giải

Đáp án: D.Fmst = μt. N

Bài 5 (SGK trang 78)

Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không?

Hướng dẫn giải

Không chịu lực ma sát nghỉ . Trọng lực bị cân bằng bởi phản lực của mặt bàn

Bài 6 (SGK trang 79)

Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?

A. Tăng lên

B. Giảm đi

C. Không thay đổi

D. Không biết được

Hướng dẫn giải

Đáp án : C. Do hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc

Bài 7 (SGK trang 79)

Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10. Lấy g = 9,8m/s2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?

A. 39m

B. 45m

C. 51m

D. 57m

Hướng dẫn giải

Lực ma sát tác dụng lên vật gây cho vật thu một gia tốc khi chuyển động. Chọn chiều dương là chiều chuyển động

Ta có: F = -Fms => ma = -μmg

a = -μg = -0,98m/s2

Áp dụng phương trình liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Ta có v2 = = 2as

=> s = ( V = 0)

=> s = = 51,02m

Đáp án: CBài 8 (SGK trang 79)

Một tủ lạnh có trọng lượng 890N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Với lực đẩy tìm được có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được không?

Hướng dẫn giải

Ta có phương trình chuyển động của vật

(do tủ chuyển động thẳng đều)

Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

=> Fđ – Fms = 0

=> Fđ = Fms = μN (N = P)

=> Fđ = μP = 0,51 x 890

=> Fđ = 453,9N

+ Với lực đẩy tìm được không thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ vì lực được vì lực làm cho tủ lạnh chuyển động từ đứng yên lớn hơn lực giữ cho tủ lạnh chuyển động thẳng đều.


Có thể bạn quan tâm